KONIEC ŚWIATA: ZMIANY W ROZKŁADZIE

Drodzy Widzowie! Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych, że zmianie uległy godziny rozpoczęcia niektórych pokazów spektaklu muzycznego KONIEC ŚWIATA. Prosimy bardzo o zapoznanie się z aktualnym repertuarem na naszej stronie internetowej w zakładce GRAMY. W razie zaś pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 85 7435453.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.