ZOBACZ POMELO W LISTOPADZIE

Najmłodszych widzów zapraszamy na jedyny jak na razie pokaz świetnego spektaklu lalkowego pt.: POMELO JEST ZAKOCHANY. Spektakl wyreżyserowała świeżo upieczona absolwentka naszego Wydziału Ewa Maria Wolska. Był on z uznaniem przyjmowany na festiwalu LALKANIELALKA, zaś w listopadzie będzie pokazany na 8. Forum Młodej Reżyserii. A teraz mają szansę obejrzeć go młodzi widzowie w Białymstoku. Zapraszamy na pokaz w dniu 4 listopada o godz. 15.00. Po przedstawieniu warto zostać w sali teatralnej, gdyż na widzów czeka zabawa z aktorkami biorącymi udział w przestawieniu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.