WENDY WRACA DO TEATRU

Znakomity spektakl dla młodszych i starszych widzów WENDY wraca w styczniu na deski Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego. Zapraszamy do Nibylandii, do spotkania z Piotrusiem Panem i Kapitanem Hakiem, pomiędzy którymi toczy się nieustanna walka. To spektakl z piosenkami, lalkami i fantastyczną scenografią. Gramy od 8 do 13 stycznia, a bilety już można rezerwować, dzwoniąc na numer: 85 743 54 53 (codziennie w godz. 9.00-19.00). Więcej informacji O SPEKTAKLU.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.