MACIEJ CEMPURA STYPENDYSTĄ MKIDN

Student IV roku na kierunku aktorskim na naszym Wydziale Maciej Cempura znalazł się w elitarnym gronie 87 studentów szkół artystycznych, którzy na początku grudnia otrzymali Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Drugim stypendystą z naszej Akademii Teatralnej jest Marcin Franc z IV roku Wydziału Aktorskiego w Warszawie. Zadaniem nagrody jest wsparcie i promocja najwybitniejszych młodych twórców oraz pomoc w profesjonalnym debiucie. Monika Smoleń – podsekretarz stanu w MKiDN, która wręczała wyróżnienia, zaznaczyła, że ma nadzieję, iż będą one traktowane: nie tylko jako ogromne wyróżnienie, ale także swego rodzaju „zaciągnięcie” zobowiązania, aby nie ustawać w pracy i nadal swój talent kształtować i doskonalić. Dodała również, że sukces studentów nie byłby możliwy bez pracy pedagogów. Podziękowała za wysoki poziom kształcenia na uczelniach artystycznych, a jako dowód przytoczyła liczbę stypendiów naukowych, które otrzymali studenci tychże szkół w ubiegłym roku z rąk Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z 960. stypendiów ogółem, 160 to słuchacze uczelni artystycznych. A w uczelniach artystycznych kształci się niewiele ponad 16 000 młodzieży – liczba mówi sama za siebie.