MACIEJ CEMPURA STYPENDYSTĄ MKIDN

Student IV roku na kierunku aktorskim na naszym Wydziale Maciej Cempura znalazł się w elitarnym gronie 87 studentów szkół artystycznych, którzy na początku grudnia otrzymali Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Drugim stypendystą z naszej Akademii Teatralnej jest Marcin Franc z IV roku Wydziału Aktorskiego w Warszawie. Zadaniem nagrody jest wsparcie i promocja najwybitniejszych młodych twórców oraz pomoc w profesjonalnym debiucie. Monika Smoleń – podsekretarz stanu w MKiDN, która wręczała wyróżnienia, zaznaczyła, że ma nadzieję, iż będą one traktowane: nie tylko jako ogromne wyróżnienie, ale także swego rodzaju „zaciągnięcie” zobowiązania, aby nie ustawać w pracy i nadal swój talent kształtować i doskonalić. Dodała również, że sukces studentów nie byłby możliwy bez pracy pedagogów. Podziękowała za wysoki poziom kształcenia na uczelniach artystycznych, a jako dowód przytoczyła liczbę stypendiów naukowych, które otrzymali studenci tychże szkół w ubiegłym roku z rąk Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z 960. stypendiów ogółem, 160 to słuchacze uczelni artystycznych. A w uczelniach artystycznych kształci się niewiele ponad 16 000 młodzieży – liczba mówi sama za siebie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.