ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU ERASMUS+

Uwaga Studenci! Zbliża się termin zgłaszania kandydatur na wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Kto ma ochotę na studia w innym kraju, naukę w odmiennych realiach oraz wspaniałą przygodę, powinien skorzystać z tej możliwości. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2019 r. Możliwy termin wyjazdu: rok akademicki 2019/2020.

KRÓTKO O PROGRAMIE

Możliwe rodzaje mobilności: SMS (studia), SMP (praktyki).
Wyjazdy mogą być realizowane do uczelni, z którymi Akademia Teatralna ma podpisane umowy partnerskie (BA) – wykaz dostępny jest tutaj oraz na wydziałowej tablicy ogłoszeń.

Organizacją przyjmującą na praktyki może być każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność związaną z kierunkiem studiów aplikanta, z wyjątkiem instytucji europejskich wyszczególnionych na stronie programu.

Wyjazd na praktyki dla absolwentów
Pobyt absolwenta na praktyce lub stażu zagranicznym musi się zakończyć w ciągu roku od ukończenia studiów. Kandydaci mogą się zgłosić na taki wyjazd w ostatnim roku swoich studiów.

Szczegółowe zasady mobilności, niezbędne dokumenty, zasady finansowania zostały ogłoszone w Zarządzeniu nr 55/2018 Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianych zasad Realizowania Programu Erasmus + w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w roku akademickim 2019/2020, a także na wydziałowej tablicy ogłoszeń oraz w Dziekanacie.

Więcej informacji o programie Erasmus+ dostępnych jest tutaj oraz niezmiennie w Dziekanacie!