KONSULTACJE: LUTY-MAJ 2019

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Białymstoku na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT, na kierunku aktorskim, reżyserii oraz technologii teatru lalek, zapraszamy od lutego do maja na konsultacje z wykładowcami WSL, przygotowujące do egzaminów wstępnych, ukierunkowujące te przygotowania.

Spotkania dla kandydatów i kandydatek na kierunek aktorski odbywać się będą w (niemal) każdy wtorek, od 19 lutego do 21 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali 205 (szczegółowy harmonogram poniżej).

Konsultacje dla kandydatów i kandydatek na kierunek reżyseria teatru lalek odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 (z wyjątkiem 18.03.2019), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, nr tel.: 85 7435 086.

Konsultacje dla kandydatów i kandydatek na kierunek technologia teatru lalek* odbywać się będą się po wcześniejszym ustaleniu terminu, telefonicznie, nr tel.: 85 7435 086.

TERMINY KONSULTACJI DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK AKTORSKI:
19.02.2019 – dr Karol Smaczny, mgr Julita Cichońska
26.02.2019 – dr hab. Bożena Bojaryn-Przybyła, mgr Mateusz Smaczny
05.03.2019 – dr Jacek Dojlidko, mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
12.03.2019 – mgr Paula Czarnecka, mgr Iwona Szczęsna
19.03.2019 – dr hab. Bożena Bojaryn-Przybyła, mgr Mateusz Smaczny
26.03.2019 – dr Tomasz Graczyk, mgr Błażej Piotrowski
02.04.2019 – dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, mgr Maria Żynel
09.04.2019 – dr Michał Jarmoszuk, dr Tomasz Graczyk
16.04.2019 – mgr Łucja Grzeszczyk, mgr Iwona Szczęsna
30.04.2019 – mgr Miłosz Pietruski, mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
07.05.2019 – dr Karol Smaczny, mgr Łucja Grzeszczyk
14.05.2019 – mgr Paula Czarnecka, mgr Błażej Piotrowski
21.05.2019 – dr Michał Jarmoszuk, mgr Maria Żynel


*Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.