KONSULTACJE: LUTY-MAJ 2019

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Białymstoku na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT, na kierunku aktorskim, reżyserii oraz technologii teatru lalek, zapraszamy od lutego do maja na konsultacje z wykładowcami WSL, przygotowujące do egzaminów wstępnych, ukierunkowujące te przygotowania.

Spotkania dla kandydatów i kandydatek na kierunek aktorski odbywać się będą w (niemal) każdy wtorek, od 19 lutego do 21 maja 2019 r. o godz. 15.00 w sali 205 (szczegółowy harmonogram poniżej).

Konsultacje dla kandydatów i kandydatek na kierunek reżyseria teatru lalek odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 (z wyjątkiem 18.03.2019), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, nr tel.: 85 7435 086.

Konsultacje dla kandydatów i kandydatek na kierunek technologia teatru lalek* odbywać się będą się po wcześniejszym ustaleniu terminu, telefonicznie, nr tel.: 85 7435 086.

TERMINY KONSULTACJI DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK AKTORSKI:
19.02.2019 – dr Karol Smaczny, mgr Julita Cichońska
26.02.2019 – dr hab. Bożena Bojaryn-Przybyła, mgr Mateusz Smaczny
05.03.2019 – dr Jacek Dojlidko, mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
12.03.2019 – mgr Paula Czarnecka, mgr Iwona Szczęsna
19.03.2019 – dr hab. Bożena Bojaryn-Przybyła, mgr Mateusz Smaczny
26.03.2019 – dr Tomasz Graczyk, mgr Błażej Piotrowski
02.04.2019 – dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, mgr Maria Żynel
09.04.2019 – dr Michał Jarmoszuk, dr Tomasz Graczyk
16.04.2019 – mgr Łucja Grzeszczyk, mgr Iwona Szczęsna
30.04.2019 – mgr Miłosz Pietruski, mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
07.05.2019 – dr Karol Smaczny, mgr Łucja Grzeszczyk
14.05.2019 – mgr Paula Czarnecka, mgr Błażej Piotrowski
21.05.2019 – dr Michał Jarmoszuk, mgr Maria Żynel


*Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.