NOWA KSIĄŻKA MARKA WASZKIELA

Z dumą prezentujemy najnowsze wydawnictwo Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza – monografię prof. Marka Waszkiela pt.: „Teatr lalek w dawnej Polsce”. Publikacja za wyrosła z wieloletnich badań i doświadczeń najwybitniejszego i – właściwie po śmierci Henryka Jurkowskiego – jedynego dziś w Polsce historyka teatru lalek, autora takich prac jak „Dzieje teatru lalek w Polsce (do 1945 roku)” (wyd. Instytut Sztuki PAN, 1990) i „Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000” (wyd. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, 2012). Pierwsza z nich stanowiła wstępny zarys tematyki, która w obecnej monografii została rozszerzona, zweryfikowana i dopełniona, zarówno w warstwie faktograficznej, jak i interpretacyjnej. Tym samym powstało pierwsze w historii kompendium historii teatru lalek na ziemiach polskich, od XV do schyłku XX wieku.

Badania prof. Waszkiela, prowadzone na szerokim tle kulturowym, pokazują lalki teatralne nie tylko jako obiekt artystyczny, lecz także, na przykład, jako świadectwo kontaktów międzynarodowych i pozycji Polski w Europie (szlaki wędrownych artystów cudzoziemskich przecinały się często na ziemiach polskich), jako odzwierciedlenie stosunków społecznych (lalki używane zarówno w ludowych widowiskach popularnych, jak i na dworach magnackich) czy jako część składową praktyk religijnych (szopki Bożonarodzeniowe). Pierwsze formy teatru lalek w Polsce są niemal równie dawne co literatura w języku polskim i datują się na XV i XVI wiek. Wzmianki w dziełach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego dowodzą, że tradycja lalkarska może być traktowana jako równorzędna część spuścizny narodowej i choćby z tego powodu wiedza o niej powinna być pielęgnowana i propagowana. Książka jest też uzupełniona bogatym materiałem ikonograficznym, gdyż wizualizacja omawianych zjawisk jest ich ważnym dopełnieniem.

Książkę można znaleźć w Bibliotece Akademii Teatralnej. Można też ją nabyć w kasie Teatru Collegium Nobilium (Warszawa ul. Miodowa 22/24, ZAMÓWIENIA: 22 635 99 39, wydawnictwa.at@at.edu.pl, cena: 30,00 zł, e-book: 10,00 zł).

Wydawnictwo dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.