PROF. PROSZKOWSKA – POŻEGNANIE

W wieku 93 lat zmarła Profesor Anna Proszkowska (1925-2019) – wybitna lalkarka, pedagog Wydziału Lalkarskiego AST we Wrocławiu od początku jego istnienia. Uczyła i kształtowała pokolenia aktorów teatru lalek (i nie tylko), zarówno w Polsce, jak i w Vaasa Akademii w Finlandii. Od 17 roku życia do końca II wojny światowej pozostawała w szeregach Armii Krajowej, jako członek wywiadu i łączniczka II Pułku Piechoty Legionów, Oddział „Sosna” (pseudonimy „Hanka” i „Bogusz”). Od 1947 roku organizowała i współtworzyła amatorskie zespoły lalkowe. W latach 1961-1981 występowała na deskach Wrocławskiego Teatru Lalek (istniejącego do 1962 r. pod nazwą Scena Lalkowa Teatru Rozmaitości, a do 1976 roku jako Teatr Lalek „Chochlik”). W okresie przejściowym, który nastąpił po zakończeniu dyrekcji Eugeniusza Koterli w 1980 roku, pełniła funkcję dyrektora Wrocławskiego Teatru Lalek, do czasu powołania na tę funkcję Wiesława Hejny w roku kolejnym. W latach 90. XX wieku z powodzeniem kontynuowała karierę aktorską w Finlandii. Artystka jest także reżyserem licznych przedstawień wystawionych na scenach polskich i finlandzkich. Anna Proszkowska była pedagogiem Studium Aktorskiego Teatrów Lalkowych przy teatrze „Chochlik”, a następnie Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu, gdzie pracowała od momentu jego założenia w 1972 r. do roku 2008. W latach 1978-1981 pełniła funkcję prodziekana do spraw studenckich tego wydziału.

Praca artystki uhonorowana została licznymi nagrodami i wyróżnieniami, spośród których wymienić można m.in. Wyróżnienie w Konkursie na Indywidualne Występy z Lalką (Warszawa, 1966), Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1974), Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi (1971 i 1976), Nagrody indywidualne III stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1976 i 1988), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1980), Srebrna Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia (1982), Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2002), Medal PWST w Krakowie (2008 r.), nagroda Sekcji Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich „Henryk” za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie teatru lalek (2010), Statuetka WENA i Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitnie osiągnięcia w dziedzinie kultury (2012). Anna Proszkowska została ponadto odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1948), Krzyżem Walecznych (1949) i Krzyżem Armii Krajowej (1964).


Fot. strona internetowa Wydziału Lalkarskiego AST