PRACA POSZUKUJE CZŁOWIEKA

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Filia w Białymstoku Wydział Sztuki Lalkarskiej zatrudni na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1/2, na stanowisko: pracownik gospodarczy. Przewidywana data podjęcia pracy: kwiecień-maj 2019 r. Miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV zgodnie z wytycznymi podanymi w ogłoszeniu oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: kanclerz@atb.edu.pl do dnia 12 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7435398.

SPRAWDŹ OGŁOSZENIE KLIKAJĄC TUTAJ

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.