ZAJĘCIA WYJAZDOWE W WILNIE

W ostatnich dniach marca studentki kierunku Technologia Teatru Lalek Wydziału Sztuki Lalkarskiej spędziły trzy dni na intensywnych zajęciach z dr Juliją Skuratovą w Wilnie. Poza dydaktyką sensu stricto, miały okazję do wizyty w teatrach, operze oraz na wileńskiej ASP. Odwiedziły m.in. wystawę kostiumów historycznych oraz ekspozycję wypełnioną kreacjami Diora i Chanel w Wileńskim Muzeum Sztuki Stosowanej. Były z wizytą w pracowni plastycznej Teatru Lalek, gdzie mogły przyjrzeć się przygotowaniom do nowego spektaklu, m.in. z projektami Julii Skuratovej, w Muzeum Kina i Teatru na wystawie lalek i projektów scenograficznych oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na scenach wileńskich studentki miały okazję obejrzeć operę „Madame Butterfly” w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu oraz „Ubu Króla” w Teatrze Lalek.


Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.