ZAJĘCIA WYJAZDOWE W WILNIE

W ostatnich dniach marca studentki kierunku Technologia Teatru Lalek Wydziału Sztuki Lalkarskiej spędziły trzy dni na intensywnych zajęciach z dr Juliją Skuratovą w Wilnie. Poza dydaktyką sensu stricto, miały okazję do wizyty w teatrach, operze oraz na wileńskiej ASP. Odwiedziły m.in. wystawę kostiumów historycznych oraz ekspozycję wypełnioną kreacjami Diora i Chanel w Wileńskim Muzeum Sztuki Stosowanej. Były z wizytą w pracowni plastycznej Teatru Lalek, gdzie mogły przyjrzeć się przygotowaniom do nowego spektaklu, m.in. z projektami Julii Skuratovej, w Muzeum Kina i Teatru na wystawie lalek i projektów scenograficznych oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na scenach wileńskich studentki miały okazję obejrzeć operę „Madame Butterfly” w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu oraz „Ubu Króla” w Teatrze Lalek.


Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.