WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY!

Życzymy Wam czasu pięknego i obfitującego w dobro, miłość, spokój, odradzającą się nadzieję. Niech Święta Wielkanocne będą czasem spotkania, zatrzymania, czasem współdzielonym i uświęconym Waszą wzajemną obecnością i uważnością.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.