ANIM(A)KCJE NA FESTIWALU W OPOLU

Trwa największy, najstarszy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski festiwal – 29. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w OpoluZ dumą informujemy, że na Festiwalu zaprezentują się też studenci I roku #WSL #ATB z pokazem etiud zatytułowanym ANIM(A)KCJE, który stanowi przegląd form zrealizowanych w ramach zajęć: podstawy sztuki animacji, gra aktora marionetką oraz gra aktora przedmiotem. Prezentacja ta stanowi przegląd dokonań studentów, ale też wgląd w metody pracy, które służą nie tylko wprowadzeniu ich w świat teatru ożywionej formy, ale przede wszystkim rozbudzeniu ciekawości wobec świata rzeczy, możliwości wyrażania się poprzez formę. Etiudy nie mają charakteru „szkolnych” wprawek; to działania twórcze, często o charakterze laboratoryjnym, będące w pierwszej kolejności pretekstem do dyskusji, dla widzów zaś stanowiące interesujący przykład eksperymentów twórczych, poszukiwań i inspiracji, które stanowią podwaliny przyszłych dzieł teatralnych. Pokaz odbędzie się dwukrotnie 9 maja 2019 (czwartek) godz. 10:00 i 12:00 na Scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

Zobacz cały program Festiwalu.