NOWA PUBLIKACJA NAUKOWA WSL

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że właśnie dotarła do nas długo wyczekiwana monografia naukowa „Puppetry in the 21st Century: Reflections and Challenges”. Redaktorami publikacji są dr Marzenna Wiśniewska z Zakładu Dramatu i Teatru Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Karol Suszczyński z Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku. Monografia zawiera trzynaście tekstów głównie młodych teoretyków i praktyków teatru lalek z całego świata i skupia się na przemianach gatunku sztuki lalkarskiej zachodzących od początku XXI wieku.

W recenzji publikacji, prof. Ida Hledíková z Katedry Lalkarstwa Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk Scenicznych w Bratysławie, pisze: „Jedną z zalet działalności wydawniczej Akademii Teatralnej jest promocja młodych autorów, którzy wnoszą nowe poglądy na temat współczesnego lalkarstwa. Autorzy ci, to głównie młodzi doktoranci i praktycy. Ich artykuły są symbolicznie wzmacniane przez teksty autorów z dorobkiem, takich, jak znany na całym świecie teoretyk dr hab. Marek Waszkiel czy praktyk Eric Bass. Redakcja wybrała eseje o wysokim poziomie erudycji i dobrej znajomości badań poświęconych sztuce teatru lalek. […] Książka jest niezwykle inspirującą publikacją, która otwiera nowe tematy i obiecuje kontynuację rozpoczętego przez nie dyskursu. Artykuły są wysokiej jakości, a konfrontacje młodych naukowców, teoretyków i praktyków są przydatne i konieczne dla rozwoju dalszych badań w naszej dziedzinie. Niniejsza monografia jest zatem cennym źródłem dla światowej biblioteki lalkarskiej.”

Już niebawem poinformujemy Was, jak można zdobyć to wyjątkowe wydawnictwo!

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.