NOWE WŁADZE POLUNIMY

POLUNIMA to polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, najstarszej organizacji teatralnej na świecie i jedynej lalkarskiej organizacji w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym. 14 czerwca, w wyniku wyborów, wyłoniono na kolejne cztery lata nowe władze stowarzyszenia. Wśród nich znaleźli się również wykładowcy Akademii Teatralnej.

Prezydentem POLUNIMA został dyrektor Białostockiego Teatru Lalek – Jacek Malinowski, w skład Zarządu weszli ponadto: dyrektorka Teatru Baj w Warszawie – Ewa Piotrowska, która będzie pełniła funkcję I wiceprezydenta, dyrektorka Teatru Banialuka im. J. Zitzmana z Bielska-Białej – Lucyna Kozień pełniąca funkcję II wiceprezydenta oraz dwaj członkowie zarządu: dyrektor kieleckiego Teatru Lalek „Kubuś” – Robert Drobniuch oraz Bernarda Bielenia z Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku – Wydziału Sztuki Lalkarskiej. Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Ireneusz Maciejewski (przewodniczący), Renata Chudecka i Marek Chodaczyński. Wybrano również reprezentantów do światowej Rady UNIMA – Ewę Piotrowską i Jacka Malinowskiego. Marszałkiem Rady POLUNIMA został Zbigniew Niecikowski. Honorowym Członkiem POLUNIMA Marek Waszkiel. To ostanie, zaszczytne wyróżnienie, przyznano wcześniej tylko dwóm osobom: Henrykowi Jurkowskiemu oraz Stanisławowi Ochmańskiemu.

Ślemy wielkie gratulacje nowej Ekipie! Życzymy dobrej, twórczej kadencji.🍀 Niech żyją Lalki!

POLSKI OŚRODEK LALKARSKI: polunima.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.