NOWE WŁADZE POLUNIMY

POLUNIMA to polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, najstarszej organizacji teatralnej na świecie i jedynej lalkarskiej organizacji w Polsce o zasięgu ogólnokrajowym. 14 czerwca, w wyniku wyborów, wyłoniono na kolejne cztery lata nowe władze stowarzyszenia. Wśród nich znaleźli się również wykładowcy Akademii Teatralnej.

Prezydentem POLUNIMA został dyrektor Białostockiego Teatru Lalek – Jacek Malinowski, w skład Zarządu weszli ponadto: dyrektorka Teatru Baj w Warszawie – Ewa Piotrowska, która będzie pełniła funkcję I wiceprezydenta, dyrektorka Teatru Banialuka im. J. Zitzmana z Bielska-Białej – Lucyna Kozień pełniąca funkcję II wiceprezydenta oraz dwaj członkowie zarządu: dyrektor kieleckiego Teatru Lalek „Kubuś” – Robert Drobniuch oraz Bernarda Bielenia z Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku – Wydziału Sztuki Lalkarskiej. Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Ireneusz Maciejewski (przewodniczący), Renata Chudecka i Marek Chodaczyński. Wybrano również reprezentantów do światowej Rady UNIMA – Ewę Piotrowską i Jacka Malinowskiego. Marszałkiem Rady POLUNIMA został Zbigniew Niecikowski. Honorowym Członkiem POLUNIMA Marek Waszkiel. To ostanie, zaszczytne wyróżnienie, przyznano wcześniej tylko dwóm osobom: Henrykowi Jurkowskiemu oraz Stanisławowi Ochmańskiemu.

Ślemy wielkie gratulacje nowej Ekipie! Życzymy dobrej, twórczej kadencji.🍀 Niech żyją Lalki!

POLSKI OŚRODEK LALKARSKI: polunima.pl