POSZUKIWANA, POSZUKIWANY

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku – Wydział Sztuki Lalkarskiej zatrudni na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisko: ELEKTROAKUSTYK. Przewidywana data podjęcia pracy: 1 lipca 2019 r. Miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV zgodnie z wytycznymi podanymi w ogłoszeniu oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: kanclerz@atb.edu.pl do 23 czerwca 2019 roku do godz. 16.00

TREŚĆ OGŁOSZENIA