CZUPUREK POWRACA

W roku 2019 przypada 100. rocznica inauguracji działalności Reduty – pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru i zarazem wielkiego projektu obywatelskiego, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego.

Z tej okazji Muzeum Teatralne w Warszawie we współpracy z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Teatrem Narodowym realizują cykl „Odtwarzanie Reduty”. Są to teatralizowane czytania sześciu sztuk z repertuaru warszawskiej pierwszej Reduty: „Uciekła mi przepióreczka” i „Ponad śnieg” Stefana Żeromskiego, „W małym domku” Tadeusza Rittnera, „Czupurek” Benedykta Hertza, „Papierowy kochanek” Jerzego Szaniawskiego, „Pastorałka” Leona Schillera.

„Czupurka”, satyryczną bajkę Benedykta Hertza, wystawiła Reduta w 1922 roku – jak pisała prasa – „z najwyższą starannością i artyzmem”. Premierę tego spektaklu dla dzieci i dorosłych można uznać za pierwszą w Polsce realizację koncepcji „teatru familijnego” tworzonego w atmosferze ogromnego zaangażowania twórczego całego zespołu. Dziś, 17 czerwca o godz. 17:00, przywołamy te wspomnienia!

„Odtwarzanie Reduty” włącza do współpracy studentów aktorstwa oraz doświadczonych w zawodzie mistrzów – zgodnie z zasadą stosowaną w Reducie. Dlatego też „Czupurka”, w opracowaniu reżyserskim Wiesława Czołpińskiego (prorektora Filii w Białymstoku) przeczytają wspólnie nasi pedagodzy i studenci:

Czupurek – Maciej Zalewski
Kwoka – Iwona Szczęsna
Kogut – Piotr Damulewicz
Kaczka – Magdalena Kiszko-Dojlidko
Gęś, Sroka – Magdalena Dąbrowska
Indyczka / Ara de Kakadu – Kamila Wróbel-Malec
Przybłęda – Agata Soboczyńska
Bażant Złoty – Błażej Piotrowski
Pies Murat – Karol Smaczny
Żabor Kapelmistrz – Marcin Nagnajewicz

Więcej informacji: TEATR NARODOWY

TERMINY WSZYSTKICH CZYTAŃ

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.