CZUPUREK POWRACA

W roku 2019 przypada 100. rocznica inauguracji działalności Reduty – pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru i zarazem wielkiego projektu obywatelskiego, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego.

Z tej okazji Muzeum Teatralne w Warszawie we współpracy z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Teatrem Narodowym realizują cykl „Odtwarzanie Reduty”. Są to teatralizowane czytania sześciu sztuk z repertuaru warszawskiej pierwszej Reduty: „Uciekła mi przepióreczka” i „Ponad śnieg” Stefana Żeromskiego, „W małym domku” Tadeusza Rittnera, „Czupurek” Benedykta Hertza, „Papierowy kochanek” Jerzego Szaniawskiego, „Pastorałka” Leona Schillera.

„Czupurka”, satyryczną bajkę Benedykta Hertza, wystawiła Reduta w 1922 roku – jak pisała prasa – „z najwyższą starannością i artyzmem”. Premierę tego spektaklu dla dzieci i dorosłych można uznać za pierwszą w Polsce realizację koncepcji „teatru familijnego” tworzonego w atmosferze ogromnego zaangażowania twórczego całego zespołu. Dziś, 17 czerwca o godz. 17:00, przywołamy te wspomnienia!

„Odtwarzanie Reduty” włącza do współpracy studentów aktorstwa oraz doświadczonych w zawodzie mistrzów – zgodnie z zasadą stosowaną w Reducie. Dlatego też „Czupurka”, w opracowaniu reżyserskim Wiesława Czołpińskiego (prorektora Filii w Białymstoku) przeczytają wspólnie nasi pedagodzy i studenci:

Czupurek – Maciej Zalewski
Kwoka – Iwona Szczęsna
Kogut – Piotr Damulewicz
Kaczka – Magdalena Kiszko-Dojlidko
Gęś, Sroka – Magdalena Dąbrowska
Indyczka / Ara de Kakadu – Kamila Wróbel-Malec
Przybłęda – Agata Soboczyńska
Bażant Złoty – Błażej Piotrowski
Pies Murat – Karol Smaczny
Żabor Kapelmistrz – Marcin Nagnajewicz

Więcej informacji: TEATR NARODOWY

TERMINY WSZYSTKICH CZYTAŃ