INTERPHOTO BIAŁYSTOK 2019 W AT

„Każda pojedyncza fotografia zachowuje jakiś ułamek czasu, razem tworzą one uporządkowany zapis jego upływu”.
(Lech Lechowicz)

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO odbywa się co dwa lata i jest aktualnie jednym z ważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce. W ramach tegorocznej edycji „Od przeszłości do współczesności. Granice czasu” zobaczymy artystów, których twórczość pod wieloma względami odnosi się do heterogenicznego pojmowania Czasu. Organizatorzy zaplanowali udział ponad 200 artystów, 10 kuratorów, 15 jurorów. Odbędzie się: 30 wystaw, 4 warsztaty, 4 pokazy filmów, przegląd Portfolio Review, konkursy: INTERPHOTO GRAND PRIX, Street Art, Fotografii Młodych, pokaz zdjęć z muzyką na żywo, panel naukowy, 5 wykładów i prelekcji, 30 spotkań autorskich, konferencja prasowa w streamingu o zasięgu międzynarodowym, uroczysta inauguracja z udziałem publiczności, gości, artystów, władz województwa i miasta, kuratorów, krytyków, wydawców; piknik i spacer fotograficzny. PROGRAM

Atrakcji zatem nie zabraknie. Jedną z nich będzie wystawa Bartłomieja Talagi w Akademii Teatralnej pt. „Zakład przetwórstwa materiałów sztucznych, krystalizacja oraz procesy fotochemiczne” (wernisaż 29 września o godz. 14:00, wstęp wolny).

Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc, do 26 października:
poniedziałek–wtorek w godz. 10:00-16:00
środa w godz. 12:00-16:00
czwartek–piątek w godz. 10:00-16:00
sobota–niedziela po uzgodnieniu z organizatorem; kontakt: Grzegorz Jarmocewicz, tel. 602 229 009

Bartłomiej Talaga, autor wystawy, eksperymentuje z procesami technologicznego przetwarzania, traktując je jako wyznacznik osobistej filozofii i rozwoju. Artysta posługuje się, fotografią, dźwiękiem, wideo, instalacją – tworzy na styku wielu form i konwencji. O swojej wystawie opowiada tak: „W zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych inicjuję proces krystalizacji, którego warunkiem koniecznym jest nasycenie. Każdy związek, zdolny do krystalizacji posiada wewnętrzne prawidło – wzór, według którego wzrasta. Jeśli podczas doświadczenia cząsteczki skrystalizują się w miejscach nieprzewidzianych przez siatkę geometryczną, powstaje defekt. Niedoskonałość kryształu może być nadal piękna i właściwa, o ile odbywa się w ramach „zasady wewnętrznej konieczności”, o której pisał Wassily Kandinsky w „O duchowości w sztuce”. Krystalizacja staje się dla mnie metaforą twórczości, jej procesów, sukcesów i błędów. Zakład przetwórstwa to zatem przestrzeń eksperymentalna, gdzie poddaję testom wszelkie impulsy rodzące się ze stanów nasycenia. Zazwyczaj nowe, krystalizujące się prace są rozwinięciem poprzednich działań bądź rodzą się z zaprzeczenia – poszukiwania gdzieś na przeciwległym biegunie. Rozpiętość pomiędzy odczuciem sensu i zgrzytu motywuje mnie do wewnętrznej synchronizacji. Próbuję zestawiać ze sobą prace tak, jak stroi się instrumenty. Dlatego na wystawie prezentuję zarówno obiekty z poprzednich projektów, jak i świeże pomysły sformatowane do galeryjnej przestrzeni. Czas przeszły przenika się z aktualnym, prowadząc mnie do autentycznego przeżycia. Ostatecznie całość wystawy została skomponowana intuicyjnie, na miejscu w oparciu o przetwórstwo materiałów sztucznych, krystalizację oraz procesy fotochemiczne.”

Więcej informacji: INTERPHOTO 2019
PLAKAT pdf
PROGRAM pdf

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.