POCZTÓWKA Z DOLNEGO MIASTA

Pocztówka z dolnego miasta. Wspomnienie Krzysztofa Gedroycia

Scenariusz, reżyseria: Natalia Sakowicz
Zdjęcia, montaż: Tobiasz Czołpiński
Muzyka: Marcin Nagnajewicz
Czytają: Marta Rau, Wiesław Czołpiński, Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Magdalena Kiszko-Dojlidko, Błażej Piotrowski oraz studenci: Aleksandra Muszyńska i Piotr Gadomski.

W filmie wykorzystano teksty autorstwa Krzysztofa Gedroycia z tomów poetyckich: „Drabina, szpaki, dachy i kominy”, „Kim”, „Bierżałowce” oraz fragmenty książek: „Listy z dolnego miasta”, „Przygody K”, „Piwonia odrodzona”.

***

Krzysztof Gedroyć zmarł 30 września 2020 r. Był wieloletnim wykładowcą Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Filii w Białymstoku i jej prodziekanem w latach 1999-2002  (wcześniej Wydział Sztuki Lalkarskiej), przyjacielem studentów, dobrym i ciepłym człowiekiem.