POCZTÓWKA Z DOLNEGO MIASTA

Pocztówka z dolnego miasta. Wspomnienie Krzysztofa Gedroycia

Scenariusz, reżyseria: Natalia Sakowicz
Zdjęcia, montaż: Tobiasz Czołpiński
Muzyka: Marcin Nagnajewicz
Czytają: Marta Rau, Wiesław Czołpiński, Artur Dwulit, Łucja Grzeszczyk, Magdalena Kiszko-Dojlidko, Błażej Piotrowski oraz studenci: Aleksandra Muszyńska i Piotr Gadomski.

W filmie wykorzystano teksty autorstwa Krzysztofa Gedroycia z tomów poetyckich: „Drabina, szpaki, dachy i kominy”, „Kim”, „Bierżałowce” oraz fragmenty książek: „Listy z dolnego miasta”, „Przygody K”, „Piwonia odrodzona”.

***

Krzysztof Gedroyć zmarł 30 września 2020 r. Był wieloletnim wykładowcą Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Filii w Białymstoku i jej prodziekanem w latach 1999-2002  (wcześniej Wydział Sztuki Lalkarskiej), przyjacielem studentów, dobrym i ciepłym człowiekiem.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.