VIVAT ACADEMIA! ZACZYNAMY NOWY ROK

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/22 odbyła się w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego 4 października, o godz. 11:00 z udziałem JM Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata, Prorektora ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne, prof. dr. hab. Wiesława Czołpińskiego, prorektor ds. Filii w Białymstoku, prof. dr. hab. Marty Rau oraz dziekana Filii, dr. hab. Artura Dwulita, wykładowców oraz studentów.

W skromnej i kameralnej uroczystości, której charakter podyktowały względy bezpieczeństwa, oprócz władz uczestniczyli pracownicy uczelni oraz 24 studentek i studentów trzech kierunków (aktorstwo <17>, reżyseria <3>, technologia teatru lalek <4>) przyjmowanych w poczet społeczności akademickiej oraz Ci, którzy, jako magistrowie sztuki, ją opuszczają.

‍Prorektor ds. Filii, prof. dr hab. Marta Rau, życzyła studentkom i studentom pierwszego roku „radości z odkrywania swoich artystycznych światów, nieograniczonej wyobraźni, nieustającej pasji, rozkwitu i tego dreszczu emocji, który zwykle towarzyszy wejściu na scenę”. Zaapelowała: „Nie traćcie uważności na drugiego człowieka, na to, co robicie, jak postępujecie, jaki ślad zostawiacie”.

Podczas uroczystości podziękowano za wieloletnią pracę na rzecz białostockiej Filii dwojgu pedagogom odchodzących na emeryturę: prof. Wiesławowi Jurkowskiemu i Elżbiecie Warszawskiej-Kuźmie. Oboje Emeryci zostali uhonorowani statuetką Zelwera przyznawaną przez Senat uczelni szczególnie zasłużonym pracownikom oraz innym osobom, które przyczyniły się do rozwoju Akademii.

Po ślubowaniu złożonym przez studentów pierwszego roku oraz odebraniu dyplomów przez dyplomantów, wykład inauguracyjny zatytułowany „Studia wyższe jako performans” wygłosiła filozofka i dziennikarka Katarzyna Kasia. W swoim wystąpieniu skoncentrowała się na performatycznym wymiarze studiów wyższych oraz zaprezentowała powody, dla których warto włączyć się w to przedstawienie, mimo czekających studentki i studentów trudności.

Wieczorną część uroczystości uświetni o godz. 20:15 pokaz w Teatrze Szkolnym monodramu naszej absolwentki Karoliny Martin „Trzy ćwierci do śmierci”.