INFORMACJA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie otrzymała dotację celową na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku”.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wartość dofinansowania MKiDN w roku 2023: 1 200 000 zł.

Wartość projektu: 1 703 706,94 zł

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.