WARSZTATY: DOBRA FORMA PRZED KAMERĄ

OGŁOSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY STUDIUJĄCE W AKADEMII TEATRALNEJ DO UDZIAŁU W WARSZTATACH „DOBRA FORMA PRZED KAMERĄ”, które poprowadzi fotograf Bartek Warzecha

Warsztaty odbędą się 27.03.2023 w godz. 10:00-20:00 w Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku

Celem warsztatów będzie ekspresja własnego wizerunku oraz kreacji twórczej w obrębie medium jakim jest fotografia. Podczas warsztatów studentki i studenci otrzymają indywidualne zadania, które zostaną zrealizowane w formie sesji zdjęciowych.

Rekrutacja

W warsztatach mogą wziąć udział osoby studiujące na czterech ostatnich semestrach kierunku aktorskiego, specjalność teatr lalek. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się do Biura Obsługi Toku studiów do dnia 20.03.2023. Warsztaty są organizowane w ramach działalności Akademickiego Biura Karier.

Projekt „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.