Warsztaty szermiercze

W dniach 28-29 października osoby studiujące na 3. roku aktorstwa wzięły udział w warsztatach szermierczych prowadzonych przez fechmistrza Mateusza Berkowicza.

Praca odbywała się w dwóch grupach, w obu zrealizowano ten sam program: 
1. zasady poruszania się w walce,
2. podstawy broni siecznej, ataki i obrony,
3. przygotowanie do przewrotów bez materaca,
4. elementy walki wręcz i bezpieczne uderzenia na scenie.