Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej

Rada Dyscypliny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zawiadamia, że

w dniu 14 maja 2024r. (wtorek) o godz. 11.00

odbędzie się zdalna, publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Kamila Pawła DOMINIAKA

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa

pt. „Model Estill jako wartościowe uzupełnienie w edukacji profesjonalnego aktora-wokalisty”.

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Adamczyk

Promotor pomocniczy : dr Ewa Bułhak-Rewak

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Jeżowska

prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska

prof. dr hab. Marcin Przybylski

 

* Rozprawa doktorska jest dostępna w Biurze Rady Dyscypliny (pok. 022, parter) Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15 (siedziba Akademii Teatralnej, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa)

* Recenzje pracy doktorskiej wraz z opisem dzieła będącego tematem tego postępowania są udostępnione na stronie www.at.edu.pl w zakładce BIP/doktorat, habilitacje/przewody doktorskie.

* Osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej obronie po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy sekretarza Rady Dyscypliny aborusiewicz@e-at.edu.pl otrzymają link zapraszający.

Warszawa, 14 maja 2024 roku

 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.