Zaproszenie na publiczne Kolokwium Habilitacyjne

Na zdjęciu fragment fasady Akademii Teatralnej w Warszawie z widoczną charakterystyczną biało-niebieską dłonią widniejącą na balkonie.

Rada Dyscypliny Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zawiadamia,
że w dniu 17 czerwca 2024r. (poniedziałek) o godz. 9.30
odbędzie się zdalne, publiczne Kolokwium Habilitacyjne
dr Agnieszki Doroty Makowskiej
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wielostronną
kominikację w czasie rzeczywistym z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa
nt. roli Marzeny Świrskiej-Wnerwińskiej, „Niepokój Nauczycielski.Stand-up, musical”.

Skład Komisji Habilitacyjnej

Prof. dr hab. Jolanta Góralczyk – przewodnicząca
Dr hab. Katarzyna Siergiej – sekretarz
Prof. dr hab. Zofia Uzelac – recenzentka
Dr hab. Agnieszka Greinert – recenzentka
Dr hab. Aneta Głuch – Klucznik – recenzentka
Dr hab. Marek Tatko – recenzent
Dr hab. Anna Gajewska – członkini

* Dokumentacja habilitacyjna jest dostępna w Biurze Rady Dyscypliny (pok. 022, parter) Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15 (siedziba Akademii Teatralnej, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa)
* Recenzje wraz z opisem dzieła będącego tematem w/w postępowania są udostępnione na stronie www.at.edu.pl [link zewnętrzny] w zakładce BIP/doktorat,
habilitacje/przewody doktorskie.
* Osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej obronie po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy sekretarza Rady Dyscypliny
aborusiewicz@e-at.edu.pl otrzymają link zapraszający.

Warszawa, 17 czerwca 2024 roku

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.