Konkurs na mural rozstrzygnięty!

mural

Rada Naukowa 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA wybrała projekt muralu promującego Festiwal. Autorką zwycięskiego projektu jest Izabela Jurkowska z Nowego Sącza.

Planujemy, że mural pojawi się na ścianie budynku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 53/1 do końca sierpnia (oczywiście po uprzednim otrzymaniu wszelkich niezbędnych zgód z Urzędu Miasta Białegostoku). Wykonanie muralu zostanie zlecone zewnętrznemu wykonawcy.
 
Regulamin konkursu stanowił, iż mural swoją treścią ma nawiązywać do Festiwalu LALKANIELALKA oraz uwzględniać przypadający w 2024 roku jubileusz 50-lecia Filii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem jej założyciela – wybitnego artysty lalkarza prof. Krzysztofa Raua.
 
Na konkurs nadesłano w sumie 14 zgłoszeń.