FINAŁ 3 LAYERS – KONFERENCJA

Podczas Festiwalu Węgierskich Teatrów Lalek w Kecskemet został podsumowany projekt 3 LAYERS OF TELLLING A STORY. Na specjalnej konferencji poświęconej idei wspólnych, międzynarodowych studiów magisterskich z dziedziny lalkarstwa, byli obecni przedstawiciele czterech uczelni współpracujących przy projekcie, w tym z naszego Wydziału: Rektor Wiesław Czołpiński, Marta Rau oraz Paulina Matusiak. Poza omówieniem programu planowanych w przyszłości studiów magisterskich, uczestnicy konferencji przedstawili krótką prezentację dotyczącą nauczania lalkarstwa na ich uczelniach. Pomysł otwarcia nowego, międzynarodowego kierunku studiów, w którym łączyłyby się różne doświadczenia i tradycje nauczania, spotkał się z dużym zainteresowaniem i zyskał ogromne poparcie wśród gości.

Było to ostatnie już spotkanie w ramach projektu 3 LAYERS OF TELLLING A STORY. Nie skończyło ono jednak współpracy pomiędzy czterema uczelniami, które czeka wspólny proces akredytacyjny, konieczny, by ideę wspólnych studiów magisterskich wcielić w życie.