FINAŁ 3 LAYERS – KONFERENCJA

Podczas Festiwalu Węgierskich Teatrów Lalek w Kecskemet został podsumowany projekt 3 LAYERS OF TELLLING A STORY. Na specjalnej konferencji poświęconej idei wspólnych, międzynarodowych studiów magisterskich z dziedziny lalkarstwa, byli obecni przedstawiciele czterech uczelni współpracujących przy projekcie, w tym z naszego Wydziału: Rektor Wiesław Czołpiński, Marta Rau oraz Paulina Matusiak. Poza omówieniem programu planowanych w przyszłości studiów magisterskich, uczestnicy konferencji przedstawili krótką prezentację dotyczącą nauczania lalkarstwa na ich uczelniach. Pomysł otwarcia nowego, międzynarodowego kierunku studiów, w którym łączyłyby się różne doświadczenia i tradycje nauczania, spotkał się z dużym zainteresowaniem i zyskał ogromne poparcie wśród gości.

Było to ostatnie już spotkanie w ramach projektu 3 LAYERS OF TELLLING A STORY. Nie skończyło ono jednak współpracy pomiędzy czterema uczelniami, które czeka wspólny proces akredytacyjny, konieczny, by ideę wspólnych studiów magisterskich wcielić w życie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.