AKCJA “PODARUJMY UŚMIECH”

4 grudnia 2016 r. studenci II roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej wzięli udział w akcji charytatywnej pod hasłem “Podarujmy uśmiech”, zorganizowanej przez białostocką Fundację Rozwoju Regionalnego, podczas której zaprezentowali spektakl jasełkowy na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej. Przygotowania do prezentacji przebiegały pod okiem dr Magdaleny Kiszko-Dojlidko oraz w asyście Daniela Laseckiego.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.