TEATR DLA DZIECI NA WARSZTACIE

Barbora Zamiskova-Krajc z VSMU z Bratysławy gości od kilku dni na naszym Wydziale, prowadząc specjalne warsztaty dla studentów pn.: “Teatr dla najmłodszych”.

Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne (specyfika teatru dla najmłodszych) oraz część praktyczną (praca z tekstem, scenografia, muzyka, reżyseria i aktorstwo dla najmłodszych). Finałem będzie oczywiście spotkanie z dziecięcą publicznością – część praktyczna zakończy się bowiem pokazem krótkich etiud powstałych w ramach zajęć. Prowadząca zajęcia, doc. Barbora Zamiskova-Krajc, Art.D, jest prodziekan ds. studenckich Wydziału Teatru VSMU (Vysoka Skola Muzickych Umeni, Divadelna Fakulta) w Bratysławie.

Warsztaty “Teatr dla najmłodszych” odbywają się w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS. To już kolejne działanie międzynarodowe z udziałem naszego Wydziału, zrealizowane dzięki wsparciu tego programu: w lutym 2017 r. w Bratysławie gościła z kolei dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, prowadząc warsztaty z technik teatru cieni.

Więcej:
CEEPUS kliknij
VSMU kliknij