TEATR DLA DZIECI NA WARSZTACIE

Barbora Zamiskova-Krajc z VSMU z Bratysławy gości od kilku dni na naszym Wydziale, prowadząc specjalne warsztaty dla studentów pn.: “Teatr dla najmłodszych”.

Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne (specyfika teatru dla najmłodszych) oraz część praktyczną (praca z tekstem, scenografia, muzyka, reżyseria i aktorstwo dla najmłodszych). Finałem będzie oczywiście spotkanie z dziecięcą publicznością – część praktyczna zakończy się bowiem pokazem krótkich etiud powstałych w ramach zajęć. Prowadząca zajęcia, doc. Barbora Zamiskova-Krajc, Art.D, jest prodziekan ds. studenckich Wydziału Teatru VSMU (Vysoka Skola Muzickych Umeni, Divadelna Fakulta) w Bratysławie.

Warsztaty “Teatr dla najmłodszych” odbywają się w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS. To już kolejne działanie międzynarodowe z udziałem naszego Wydziału, zrealizowane dzięki wsparciu tego programu: w lutym 2017 r. w Bratysławie gościła z kolei dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, prowadząc warsztaty z technik teatru cieni.

Więcej:
CEEPUS kliknij
VSMU kliknij

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.