KRESY NA KRESACH. RELACJA Z WILNA

Prof. Piotr Damulewicz oraz dr Magdalena Kiszko-Dojlidko 9 listopada 2017 r. wzięli udział w litewskim finale centralnych eliminacji XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2017” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zdobywcy 1 i 2 miejsca w najstarszej grupie wiekowej w tym konkursie tradycyjnie będą reprezentowali Litwę podczas odbywającego się w Białymstoku finału „Kresów 2017”, który odbędzie się w dniach 11-16 grudnia m.in. na Wydziale Sztuki Lalkarskiej.
Do Wilna pojechały też studentki z III roku: Małgorzata Prętka, Ewelina Zawada oraz Monika Markowska. Poprowadziły one warsztaty dla uczestników konkursu oraz zaprezentowały swoje umiejętności na scenie.

Media o konkursie:
Kurier Wileński
Wilnoteka
portal L24.lt

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.