POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wykładowczyni naszego Wydziału Pani Anna Gajewska w dniu 9 listopada 2017 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Analiza roli Virginei (Viviany) w spektaklu „Merlin. Inna Historia” w reżyserii Ondreja Spiška w świetle psychologii głębi C. G. Junga i uchwałą Rady Wydziału Sztuki Lalkarskiej uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych.

Szczegółowe informacje na temat tego postępowania dostępne są w zakładce awanse naukowe.