NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NA SCENIE

Ciekawy alians przyniósł nam koniec 2017 roku! Oto rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Warszawie. Pierwszy projekt ma charakter eksperymentalny: zastanawiamy się wspólnie w jaki sposób współczesne technologie można wykorzystać w teatrze lalek i teatrze ożywionej formy tak, by były nie tylko ornamentem, ale pełnoprawnym środkiem wyrazu. Punktem wyjścia jest spektakl, który studenci WSL zrealizowali w 2015 r. – IL LUSIONS Studenci PJATK tworzą własną koncepcję realizacji oprawy multimedialnej do tego spektaklu, rozumianą jako dopełnienie, rozwinięcie, twórczy dialog z gotowym przedstawieniem. Zależy nam, by projekt ten był próbą wzajemnego zrozumienia twórców z obydwu dziedzin: teatru i multimediów, projektowania komputerowego. Chcemy się przekonać, na ile możliwe jest wzajemne oddziaływanie i inspiracja. Nie chcemy ograniczać nowoczesnych technologii do funkcji czysto zdobniczych, utylitarnych, scenograficznych, ale spróbować je potraktować jako równorzędne środki wyrazu artystycznego. Do tego potrzebne jest wzajemne poznanie: języka sztuki i technologii oraz uświadomienie sobie tego, w jaki sposób mogą koegzystować.

Kolejne etapy pracy to warsztaty, konsultacje, spotkania i omówienia. Co z tego wyniknie, jeszcze nie wiemy, ale z pewnością na początku nowego roku ruszą już próby aktorów w nowej przestrzeni: zdecydowanie bardziej multimedialnej niż dotychczas.

Finał projektu odbędzie się podczas konferencji „Nowe Technologie w Teatrze” na przełomie lutego i marca w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, który jest inicjatorem przedsięwzięcia i partnerem obydwu uczelni.