NOC 10 II 1940. PAMIĘTAMY

10 lutego 1940 r. Sowieci rozpoczęli pierwszą masową deportację Polaków na Syberię i do Kazachstanu. 78. lat później w Białymstoku spotykamy się, żeby upamiętnić te wydarzenia oraz uczcić pamięć setek tysięcy osób deportowanych na daleki wschód. Studenci naszego Wydziału wzięli udział w akcji artystycznej – happeningu na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

W lutym 1940 r. miała miejsce pierwsza z czterech sowieckich deportacji z okresu II wojny światowej. W trakcie tych wywózek setki tysięcy białostoczan oraz mieszkańców wschodnich kresów dawnej Rzeczpospolitej trafiło w głąb Związku Sowieckiego. Muzeum Pamięci Sybiru upamiętnia to wydarzenie szeregiem działań organizowanych przez cały weekend od 9 do 11 lutego 2018. W jednym z nich – instalacji artystycznej przygotowanej 9.02 na Rynku Kościuszki – uczestniczyli również studenci WSL.

Więcej: https://goo.gl/c9J1rU