NOC 10 II 1940. PAMIĘTAMY

10 lutego 1940 r. Sowieci rozpoczęli pierwszą masową deportację Polaków na Syberię i do Kazachstanu. 78. lat później w Białymstoku spotykamy się, żeby upamiętnić te wydarzenia oraz uczcić pamięć setek tysięcy osób deportowanych na daleki wschód. Studenci naszego Wydziału wzięli udział w akcji artystycznej – happeningu na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

W lutym 1940 r. miała miejsce pierwsza z czterech sowieckich deportacji z okresu II wojny światowej. W trakcie tych wywózek setki tysięcy białostoczan oraz mieszkańców wschodnich kresów dawnej Rzeczpospolitej trafiło w głąb Związku Sowieckiego. Muzeum Pamięci Sybiru upamiętnia to wydarzenie szeregiem działań organizowanych przez cały weekend od 9 do 11 lutego 2018. W jednym z nich – instalacji artystycznej przygotowanej 9.02 na Rynku Kościuszki – uczestniczyli również studenci WSL.

Więcej: https://goo.gl/c9J1rU

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.