REZYDENCJA KAROLA SUSZCZYŃSKIEGO

Miło nam zakomunikować, że wykładowca WSL Pan Karol Suszczyński znalazł się w elitarnym gronie badaczy zakwalifikowanych do programu rezydencji badawczych „Dorman. Archiwum otwarte” w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, zaplanowanych na rok 2018 i 2019. Po analizie 17 zgłoszeń do wzięcia udziału w programie zaproszono sześcioro badaczy:

1. Justynę Biernat,
2. Magdalenę Figzał-Janikowską,
3. Huberta Michalaka,
4. Magdalenę Rewerendę,
5. Karola Suszczyńskiego,
6. Joannę Żygowską.

Efektem rezydencji badawczych będzie napisanie artykułów i opracowań, które wypełnią luki w badaniach nad twórczością Jana Dormana, poddadzą analizie z różnych perspektyw metodologicznych jego idee i praktyki artystyczne, podejmą krytyczne opracowanie źródeł archiwalnych i recepcji twórczości Dormana. Podsumowaniem rezydencji będzie monografia oraz ogólnopolska konferencja naukowa (listopad 2019).