PRZETARG NIEOGRANICZONY

Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przebudowę części budynku WSL w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 14. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które to dokumenty można znaleźć poniżej. Ofertę należy złożyć do dnia 19 września 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14, pok. 104.

ZMIANY W PRZETARGU:
zawiadomienie
– ogłoszenie

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia: