INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Już 24 września rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne w Akademii Teatralnej. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Warszawie odbędzie się cztery dni później – 28 września 2018 r. o godz. 10.30, zaś na naszym Wydziale – w dniu 8 października o godz. 12.00. Na naszej stronie internetowej dostępny jest już plan zajęć na nadchodzący semestr:

Do zobaczenia!

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.