DNI POLSKIEGO TEATRU NA LITWIE

Studenci III roku będą reprezentować naszą uczelnię podczas prestiżowej imprezy Dni Polskiego Teatru na Litwie, która odbywa się w dniach 30 listopada – 4 grudnia 2018 r. w Wilnie, Solecznikach, Jaszunach i Ejszyszkach. W ramach wydarzenia prezentowane będą spektakle teatralne, oparte na twórczości polskich autorów, w wykonaniu uznanych polskich artystów, adresowane do dorosłej publiczności oraz młodego widza. Nasza ekipa wystąpi z przedstawieniem zatytułowanym RAM PAM PAM, z piosenkami  Konrada Dworakowskiego i Piotra Klimka. Organizatorem przeglądu jest Fundacja „Zatrzymać czas” z Warszawy. Więcej na stronie internetowej wydarzenia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.