PIOTR RATAJCZAK PROWADZI WARSZTATY

Znakomity polski reżyser Piotr Ratajczak poprowadzi warsztaty dla studentów III roku na temat „Praca z tekstem »nieteatralnym« (reportaż, biografia, dokument). Tworzenie formy i języka ciała do dokumentalnego materiału teatralnego”, które odbędą się na #WSL #ATB w dniach 26-28 kwietnia. Trzy dni intensywnej pracy umożliwią studentom m.in. wskazanie rozmaitych metod realizacji takiej formy literackiej na scenie, opisanie różnych metod pracy z ciałem, słowem i formą dopasowanych do pracy z tekstem „nieteatralnym” czy też zwrócenie uwagi na różnice w metodzie pracy z tekstem o klasycznej formie teatralnej i z tekstem „nieteatralnym”. Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.