80. URODZINY PROF. JURKOWSKIEGO

Najserdeczniejsze życzenia przesyłamy prof. Wiesławowi Jurkowskiemu z okazji 80. urodzin – w imieniu Władz Wydziału, wszystkich studentów, wykładowców i pracowników. Gratulujemy wielu pokoleń artystów-lalkarzy, wychowanych pod okiem Profesora i życzymy kolejnych lat owocnej pracy.

Prof. Wiesław Jurkowski, wybitny białostocki malarz i scenograf, urodził się 4 maja 1939 roku w Oleszkowie (woj. białostockie). Studiował na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1964 roku), następnie wrócił do Białegostoku. Swoje wizje artystyczne realizuje dwukierunkowo: za pomocą malarstwa i scenografii. W ciągu niemal półwiecza pracy artystycznej stworzył setki projektów scenograficznych do spektakli w Białostockim Teatrze Lalek i wielu innych, tak w Polsce, jak i za granicą. Jego prace malarskie również prezentowane były na licznych wystawach w mieście, kraju oraz poza jego granicami. Jest laureatem wielu nagród, m.in. złotego medalu na X Międzynarodowym Salonie „Paris-Sud” w Paryżu (w 1969 roku) oraz nagrody prezesa Rady Ministrów „Za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży” (za wybitne osiągnięcia scenograficzne w teatrach lalkowych (w 1985 r.), a także Nagrody Artystycznej im. Prezydenta Miasta Białegostoku za rok 2000. Od wielu lat prof. Jurkowski jest również wykładowcą naszej uczelni.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony Galerii Arsenał w Białymstoku.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.