80. URODZINY PROF. JURKOWSKIEGO

Najserdeczniejsze życzenia przesyłamy prof. Wiesławowi Jurkowskiemu z okazji 80. urodzin – w imieniu Władz Wydziału, wszystkich studentów, wykładowców i pracowników. Gratulujemy wielu pokoleń artystów-lalkarzy, wychowanych pod okiem Profesora i życzymy kolejnych lat owocnej pracy.

Prof. Wiesław Jurkowski, wybitny białostocki malarz i scenograf, urodził się 4 maja 1939 roku w Oleszkowie (woj. białostockie). Studiował na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1964 roku), następnie wrócił do Białegostoku. Swoje wizje artystyczne realizuje dwukierunkowo: za pomocą malarstwa i scenografii. W ciągu niemal półwiecza pracy artystycznej stworzył setki projektów scenograficznych do spektakli w Białostockim Teatrze Lalek i wielu innych, tak w Polsce, jak i za granicą. Jego prace malarskie również prezentowane były na licznych wystawach w mieście, kraju oraz poza jego granicami. Jest laureatem wielu nagród, m.in. złotego medalu na X Międzynarodowym Salonie „Paris-Sud” w Paryżu (w 1969 roku) oraz nagrody prezesa Rady Ministrów „Za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży” (za wybitne osiągnięcia scenograficzne w teatrach lalkowych (w 1985 r.), a także Nagrody Artystycznej im. Prezydenta Miasta Białegostoku za rok 2000. Od wielu lat prof. Jurkowski jest również wykładowcą naszej uczelni.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony Galerii Arsenał w Białymstoku.