AKADEMICKIE BIURO KARIER

Drogie Studentki, Drodzy Studenci wszystkich kierunków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie!

Od 22 października 2019 na naszej uczelni działa Akademickie Biuro Karier (ABK), kierowane przez panią Monikę Czajkowską. W ramach zadań biura odbywają się warsztaty i spotkania, prowadzone zarówno przez doradcę ABK, jak i przez zaproszonych gości. Na konsultacje indywidualne umawiamy drogą mailową: monika.czajkowska@e-at.edu.pl 

ABK jest miejscem, które pomaga świadomie wejść na rynek pracy, dlatego też do standardowych spraw podejmowanych podczas spotkań należą m.in. pomoc przy tworzeniu portfolio lub CV, omówienie ścieżki zawodowej, przygotowanie do castingu, wsparcie przy nagraniu self-tapów. Dokładny przebieg spotkania możecie ustalić indywidualnie, w zależności od Waszych potrzeb.

O wszystkich działaniach ABK będziemy informować drogą mailową oraz za pośrednictwem dedykowanej tablicy ogłoszeń.

Zapraszamy!

AKADEMICKIE BIURO KARIER OGŁOSZENIE

Działalność Akademickiego Biura Karier jest realizowana w ramach projektu: „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni, Ścieżka I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).

Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.