23. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom: Dagmarze Sowie i Pawłowi Chomczykowi  oraz studentce V roku reżyserii: Lenie Alberskiej – laureatom tegorocznego konkursu na projekt wydarzenia artystycznego przeznaczonego dla dzieci zorganizowanego przez 23. Biennale Sztuki dla Dziecka “Spotkanie jako sztuka”.

Jury konkursu przyznało dwie równorzędne nagrody projektom:
– „Escape Room” zgłoszonemu przez Fundację Działań Kreatywnych „Coincidentia”, prowadzoną przez Dagmarę Sowę i Pawła Chomczyka;
– „Na-łączach. Szla(cz)kiem fortunnych zda/erzeń” zgłoszonemu przez Lenę Alberską.
Oba projekty będą realizowane z wkładem finansowym Centrum Sztuki Dziecka, w wysokości równej tej, którą zgłaszający wskazali w złożonych kosztorysach projektów.

Temat 23. Biennale Sztuki dla Dziecka „Spotkanie jako sztuka” uruchamia problematykę związaną z tworzeniem. Dotyczy to zarówno działania w obszarze sztuki, jak i budowania relacji. Widziana w tej perspektywie działalność artystyczna jest nierozłącznie związana z powstawianiem międzyludzkich więzi. Procesowi temu towarzyszy wymiana wiedzy i doświadczeń, wzajemne uczenie się, wspólna praca oraz szeroki wachlarz emocji.

U podstaw myślenia o 23. edycji Biennale Sztuki dla Dziecka, a także poprzedniej, 22. edycji projektu, znajduje się potrzeba rozważania całego spektrum tematów związanych ze spotkaniem między ludźmi w kontekście sztuki. To nieodzowny element kulturotwórczy oraz niezbędny czynnik warunkujący prawidłowy
rozwój dzieci i dorosłych.

23. Biennale odbędzie się w dniach 24 – 30.05.2021.