23. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom: Dagmarze Sowie i Pawłowi Chomczykowi  oraz studentce V roku reżyserii: Lenie Alberskiej – laureatom tegorocznego konkursu na projekt wydarzenia artystycznego przeznaczonego dla dzieci zorganizowanego przez 23. Biennale Sztuki dla Dziecka “Spotkanie jako sztuka”.

Jury konkursu przyznało dwie równorzędne nagrody projektom:
– „Escape Room” zgłoszonemu przez Fundację Działań Kreatywnych „Coincidentia”, prowadzoną przez Dagmarę Sowę i Pawła Chomczyka;
– „Na-łączach. Szla(cz)kiem fortunnych zda/erzeń” zgłoszonemu przez Lenę Alberską.
Oba projekty będą realizowane z wkładem finansowym Centrum Sztuki Dziecka, w wysokości równej tej, którą zgłaszający wskazali w złożonych kosztorysach projektów.

Temat 23. Biennale Sztuki dla Dziecka „Spotkanie jako sztuka” uruchamia problematykę związaną z tworzeniem. Dotyczy to zarówno działania w obszarze sztuki, jak i budowania relacji. Widziana w tej perspektywie działalność artystyczna jest nierozłącznie związana z powstawianiem międzyludzkich więzi. Procesowi temu towarzyszy wymiana wiedzy i doświadczeń, wzajemne uczenie się, wspólna praca oraz szeroki wachlarz emocji.

U podstaw myślenia o 23. edycji Biennale Sztuki dla Dziecka, a także poprzedniej, 22. edycji projektu, znajduje się potrzeba rozważania całego spektrum tematów związanych ze spotkaniem między ludźmi w kontekście sztuki. To nieodzowny element kulturotwórczy oraz niezbędny czynnik warunkujący prawidłowy
rozwój dzieci i dorosłych.

23. Biennale odbędzie się w dniach 24 – 30.05.2021.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.