MAJĄ JUŻ MGR PRZED NAZWISKIEM!

Dziś przynosimy dobre wieści: mamy za sobą 10 obron i 10 studentów i studentek z tytułami magistra sztuki. Duma!
Aktorki, aktorzy i reżyser stawali zdalnie przed komisją w dniach 16-18 marca. Magistrantki i magistranci z V roku w swoich dysertacjach zajmowali się m.in. wpływem mediów społecznościowych i rozwoju nowych technologii na losy aktora w świecie on-line, duchami w teatrze, rolami matek, modelami pracy Klaty, Passiniego i Kościelniaka, animacjami Disneya, czy tematyką zwierząt w twórczości Janni Younge.

Małgosiu, Magdaleno, Adamie, Anno, Michale, Anno, Katarzyno, Karolu, Agato i Antonie – serdecznie Wam gratulujemy i życzymy wielu fascynujących zawodowych wyzwań i perspektyw twórczych!

Studia na kierunku aktorskim trwają 9 semestrów (jednolite magisterskie). Po zagraniu dwóch przedstawień dyplomowych i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki. Studia na kierunku reżyserii teatru lalek (jednolite magisterskie) trwają natomiast 10 semestrów. Po napisaniu pracy magisterskiej i jej obronie absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

Fot. Karol Suszczyński