ŻYCZENIA NA ŚWIATOWY DZIEŃ LALKARSTWA

Dziś Światowy Dzień Lalkarstwa. Świętując, zwykle skłaniamy się również ku refleksji.

Nasz teatr zmienia się nieustannie, ulega wpływom, ewoluuje, tak jak świat dookoła, jak sztuka, cywilizacja, tak jak człowiek i jego wrażliwość. Nie możemy pozostać na te zmiany obojętni. Zresztą, co to za przyjemność stać w miejscu? Ulegając zmianom, dostosowując się, czy też może nazwijmy to lepiej – szukając kontaktu z widzem – musimy uważać, żeby nie popaść w populizm i płytką rozrywkę. Jan Wilkowski mówił, że głównym powodem każdej twórczości jest: „stworzyć świat, jaki bez naszego udziału powstać by nie mógł; znaleźć swoją artystyczną tożsamość i obronić się przed obcymi wpływami.” My, lalkarze, mamy moc, która może nam pomagać w tych zmaganiach. Naszą siłą zawsze było i jest – o ż y w i a n i e. Dawanie życia martwym przedmiotom. I to w bardzo różnych kontekstach, nie tylko poprzez animację, ale również poprzez nadawanie im znaczenia i dialog. Lalkarstwo przenosi nas w inny świat, zawsze niezwykle bogaty.

I nie bez powodu przywołuję tu słowa naszego mistrza. W tym roku będziemy bowiem obchodzić jeszcze jedno święto, szczególnie ważne dla naszej Uczelni. Stulecie urodzin Jana Wilkowskiego patrona Teatru Szkolnego, założyciela naszej szkoły, wybitnego lalkarza i pedagoga, który nigdy nie bał się zmian i dzięki któremu wielu z nas pokochało teatr lalek.

A teraz życzenia!

Życzę nam, lalkarzom, pielęgnowania pięknej sztuki lalkarskiej w sobie, mistrzostwa w poruszaniu tym, co dostaniemy do ręki, wyobraźni, która zawsze nas będzie niosła w strefę odkryć. Życzę doświadczania, badania, poszukiwania, tak, żeby sztuka lalkarska pozostała dla każdego z nas żywą i wciąż pasjonującą. Żebyśmy wciąż byli głosem ważnym w dyskusji o wolności, wykluczeniach, kryzysach, bólu. Żebyśmy potrafili pokazywać zarówno te piękne, jak i brzydkie strony naszego świata.

A naszym widzom życzę, byśmy potrafili poruszać Państwa dusze, serca i myśli, żebyście dzięki naszym działaniom odkrywali swoje światy, żebyśmy potrafili dotrzeć do waszej wrażliwości i wzbogacali wasze życie.

Świętujmy więc! Wszystkiego dobrego Lalkarze!!!!

Marta Rau, Prorektor ds. Filii w Białymstoku

Fot. Marta Siergiej

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.