KONDOLENCJE

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w wieku 93 lat Stanisława Ochmańskiego – lalkarza, reżysera, dyrektora teatrów lalkowych w Lublinie i Łodzi, wykładowcy naszej uczelni, a w latach 1987 – 1990 prodziekana ówcześnie funkcjonującego w Białymstoku wydziału reżyserii teatru lalkowego.

Łącząc się myślami z rodziną i bliskimi, składamy najszczersze kondolencje z powodu straty ukochanej Osoby.

Pracownicy i studenci Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku

Fot. Patryk KorzenieckiCC BY 3.0, via Wikimedia Commons