PLEXUS POLAIRE – WARSZTATY

Dziękujemy Tato Moya z francuskiej grupy teatralnej Plexus Polaire za poprowadzenie 17 czerwca warsztatów mistrzowskich “Podwójna obecność” dla studentów II roku aktorstwa. Grupa gościła w Białymstoku w ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych METAMORFOZY LALEK.

Spotkanie z międzynarodowej sławy twórcą poświęcone było budowaniu relacji między aktorami a lalkami, czyli temu, co w praktyce teatralnej Plexus Polaire określane jest mianem „animacji chóralnej”.

Sednem działań warsztatowych była relacja między aktorem a lalką, budowana jako „klucz dramaturgiczny” spektaklu. Twórcy pracowali wokół tematów obecności i nieobecności aktora-lalkarza, starając się zrozumieć, w jaki sposób lalka może pomóc urzeczywistnić emocję lub stan i pozwolić wyrazić zarówno tematy ludzkie, jak i społeczne. Centralną częścią pracy było łączenie dwóch stanów: bycia aktorem i lalkarzem oraz udziału w „animacji chóralnej”, zespołowej; badanie sytuacji, w której grupa aktorów razem może budować teatralną scenę, a jednocześnie „ożywiać” lalkę.

Fot. Plexus Polaire