PLEXUS POLAIRE – WARSZTATY

Dziękujemy Tato Moya z francuskiej grupy teatralnej Plexus Polaire za poprowadzenie 17 czerwca warsztatów mistrzowskich “Podwójna obecność” dla studentów II roku aktorstwa. Grupa gościła w Białymstoku w ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych METAMORFOZY LALEK.

Spotkanie z międzynarodowej sławy twórcą poświęcone było budowaniu relacji między aktorami a lalkami, czyli temu, co w praktyce teatralnej Plexus Polaire określane jest mianem „animacji chóralnej”.

Sednem działań warsztatowych była relacja między aktorem a lalką, budowana jako „klucz dramaturgiczny” spektaklu. Twórcy pracowali wokół tematów obecności i nieobecności aktora-lalkarza, starając się zrozumieć, w jaki sposób lalka może pomóc urzeczywistnić emocję lub stan i pozwolić wyrazić zarówno tematy ludzkie, jak i społeczne. Centralną częścią pracy było łączenie dwóch stanów: bycia aktorem i lalkarzem oraz udziału w „animacji chóralnej”, zespołowej; badanie sytuacji, w której grupa aktorów razem może budować teatralną scenę, a jednocześnie „ożywiać” lalkę.

Fot. Plexus Polaire

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.