UCZELNIA ZAMKNIĘTA DO 25 MARCA!

W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników naszej uczelni oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród uczelnianej społeczności, Rektor, prof. dr hab. Wojciech Malajkat wydał 11 marca Zarządzenie nr 13/2020, w którym w okresie od 12 do 25 marca 2020 odwołał wykłady i zajęcia dla studentów oraz wydarzenia o charakterze otwartym zaplanowane w naszej uczelni.

ZOBACZ PEŁNY TEKST ZARZĄDZENIA REKTORA 

We wspomnianym wyżej okresie studenci, nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami nie mogą korzystać z biblioteki, uczelnianych sal ani innych obiektów na terenie szkoły. Nie ma zezwolenia na próby lub inne formy realizacji dydaktyki na terenie uczelni. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w formie on-line.

Zawiesza się także do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne i krajowe, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych pracowników oraz studentów. Wstrzymuje się również do odwołania przyjazdy studentów i innych gości zagranicznych.

Uczelnia otwarta będzie do godz. 22.00 w dniu 11 marca 2020 roku. Studenci i pedagodzy proszenia są o zabranie z uczelni rzeczy podręcznych i niezbędnych do tego czasu.