UCZELNIA ZAMKNIĘTA DO 25 MARCA!

W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników naszej uczelni oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród uczelnianej społeczności, Rektor, prof. dr hab. Wojciech Malajkat wydał 11 marca Zarządzenie nr 13/2020, w którym w okresie od 12 do 25 marca 2020 odwołał wykłady i zajęcia dla studentów oraz wydarzenia o charakterze otwartym zaplanowane w naszej uczelni.

ZOBACZ PEŁNY TEKST ZARZĄDZENIA REKTORA 

We wspomnianym wyżej okresie studenci, nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami nie mogą korzystać z biblioteki, uczelnianych sal ani innych obiektów na terenie szkoły. Nie ma zezwolenia na próby lub inne formy realizacji dydaktyki na terenie uczelni. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w formie on-line.

Zawiesza się także do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne i krajowe, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych pracowników oraz studentów. Wstrzymuje się również do odwołania przyjazdy studentów i innych gości zagranicznych.

Uczelnia otwarta będzie do godz. 22.00 w dniu 11 marca 2020 roku. Studenci i pedagodzy proszenia są o zabranie z uczelni rzeczy podręcznych i niezbędnych do tego czasu.

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.