ZAKAZ WSTĘPU NA UCZELNIĘ DLA WSZYSTKICH!

Drodzy studenci, wykładowcy, pracownicy pionów administracyjnego i technicznego, w ślad za poleceniami wydanymi przez Rektora  prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata, informujemy, iż od soboty, 14 marca 2020:

  • na teren Filii Akademii Teatralnej w Białymstoku mają wstęp wyłącznie członkowie sztabu kryzysowego oraz pracownicy obsługi mienia (portierzy);
  • pod żadnym pozorem i groźbą kar porządkowych, zabrania się wykładowcom, studentom, pracownikom pionu administracyjnego, technicznego i gospodarczego usiłowania wejścia do budynku uczelni (np. pod pretekstem pozostawienia w nim rzeczy, czy materiałów dydaktycznych);
  • zachowujemy kontakt drogą elektroniczną.

Pracownicy dydaktyczni w sprawach związanych z trybem nauczania e-learningowego mogą kontaktować się z informatykiem pod adresem e-mail: admin@atb.edu.pl

 Sytuacja jest bardzo dynamiczna, zagrożenie wzrasta z dnia na dzień, dlatego zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, na której publikować będziemy aktualne komunikaty władz uczelni oraz nielekceważenie komunikatów służb specjalnych.

Pamiętajmy również, że nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji, że mogą pozostać w domu i świadczyć pracę zdalnie. Bądźmy więc wdzięczni tym, którzy w trosce o nas i mienie uczelni, pełnią swoją służbę.